Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button shay ee lay ee wo saH waa nee to see? Ṣé ilé ìwòsàn wà nítòsí?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button shay awoH do kee ta waa nee aBeBe yee? Ṣé àwọn dókítà wà ní agbègbè yì í?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button ee boo sU may loo nee eh nee nee lay ee wo saH na? Ibùsùn mélo ni ẹ ní ní'lé ìwòsàn ná à?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button awoH o see sheh may loo nee ohn see sheh nee lay ee wo saH na? Àwọn òṣìṣẹ́ mélo ni ó n ṣiṣẹ ní'lé ìwòsàn ná à?
Play Button How many nurses? Play Button awoH no see may loo? Àwọn nọ́ọ̀sì mélo?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button shay aa rU ko ko beh seh leh nee aBeBe yee lay Peh? Ṣé ààrùn kankan bẹ́ sílẹ̀ ní agbègbè yì í láìpẹ́?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button shay ee lay eh Bo gee waa? Ṣé ilé egbògi wà?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button shay ee lay tee a lay loo fU ee lay ee wo saH wa? Ṣé ilé tí a lè lò fún ilé ìwòsàn wa?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button a feh baa awoH eh nee yaH so roo nee Pa a beh reh a jeh saa raa A fẹ́ bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ nípa abẹ́rẹ́ àjẹsára
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button a feh baa awoH eh nee yaH so roo nee Pa taa nee yaa A fẹ́ bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ nípa taniyá
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button shay ee lay ee wo saH fU ee seh leh Paa jaa wee ree waa? Ṣé ilé ìwòsàn fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwírí wà?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button a nee laa tee ree wee Pay ko say woo fU awoH o see sheh leh no ee sheh A ní látí ri wípé kò s'ewu fún àwọn òṣìṣẹ́ l'ẹ́nu iṣẹ́
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button a nee laa tee Ba awoH do kee ta fU ee bee yee A ní látí gba àwọn dókítà fún ibí yì í
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button a nee laa tee Ba awoH no see fU ee bee yee A ní látí gba àwọn nọ́ọ̀sì fún ibí yì í
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button a nee laa tee Ba awoH o see sheh a ko way fU ee bee yee A ní látí gba àwọn òṣìṣẹ́ akọ̀wé fún ibí yì í
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button a nee laa tee Ba o loo bo jo to fU ee bee yee A ní látí gba olùbójútó fún ibí yì í
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button shay awoH o shee sheh a tee ee lay ee wo saH ee bee leh lay to jo awoH tee o tee nee ee Pi nee no ee shee leh laa ee see ee roH loo wo awoH aa raa aamee ree ka? Ṣé àwọn òṣìṣẹ́ àti ilé ìwòsàn ìbílẹ̀ lè tọ́jú àwọn tí ó ti ní ìpín nínú ìṣẹ̀lẹ̀ láìsí ìrànlọ́wọ́ àwọn ará Améríkà?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button shay o mee mee moo ee bee leh daa ra? Ṣé omi mímu ìbílẹ̀ dára?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button taa nee o waa dee wee Pay o mee mee moo na daa raa? Tani ó wáàdí wípé omi mímu ná à dára?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page