Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button shay mo lay ree ee way ee daa nee mo reh? Ṣé mo lè rí ìwé ìdánimọ̀ rẹ?
Play Button Where do you live? Play Button ee bo nee ohn Beh? Ibo ni ò n gbé?
Play Button Where is the farm located? Play Button ee bo nee oo ko na waa? Ibo ni oko ná à wà?
Play Button What was produced on the farm? Play Button kee nee woH ohn shay nee oo ko na? Kíni nwọ́n ṣe ní oko ná à?
Play Button Who confiscated the land? Play Button taa nee o Ba ee leh na? Tani ó gba ilẹ̀ ná à?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button taa nee o wa nee o ree oo ko reh baa yee? Tani ó wà ní orí oko rẹ báàyí?
Play Button Have you talked with them? Play Button shay o tee baa woH so roo? Ṣe o ti bá nwọ́n sọ̀rọ̀?
Play Button Do you have documentation? Play Button shay o nee ee way eh ree? Ṣe o ní ìwé ẹ̀rí?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button shay o roo wee Pay o lay woo? Ṣe o rò wípé ó l'ewu?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button maa a so fU awoH ee jo ba kee woH shay ee waa dee oo roo yee Mà á sọ fún àwọn ìjọba kí nwọ́n ṣe ìwáàdí ọ̀rọ̀ yì í
Play Button Please know we will assist you. Play Button jo wo mo wee Pay a maa roH eh loo wo Jọ̀wọ́ mọ̀ wípé a ma ràn ẹ́ lọ́wọ́
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button on laa tee jeh kee awoH ee jo ba shay ee waa dee woh Òún láti jẹ́ kí àwọn ìjọba ṣe ìwáàdí nwọ́n
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button on laa tee loo see ee boo do kee o ba o loo too mo so roo Òún láti lọ sí ibùdó kí o bá olùtumọ̀ sọ̀rọ̀
Play Button The name of the owner Play Button daa roo ko oo nee ohn ko Dárúkọ oní nkan
Play Button The name of the property Play Button oo roo ko on ee nee na Orúkọ ohun ìní ná à
Play Button Location of the property Play Button ee bee tee ohn ee nee na waa Ibi tí ohun ìní ná à wà
Play Button Present use of the property Play Button ee loo ohn ee nee na nee a koko yee Ìlò ohun ìní ná à ní àkokò yì í
Play Button What is the condition of the property? Play Button ee Po wo nee ohn ee nee na waa? Ipò wo ni ohun ìní ná à wà?
Play Button Who has the title? Play Button taa nee oo nee ee way eh ree ohn ee nee? Tani ó ní ìwé ẹ̀rí ohun ìní?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page