Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button kaa wo reh so ree a Baa ee wa ko, maa shay mee K'áwọ́ rẹ s'orí àgbá ìwakọ̀, má ṣe mì
Play Button You are breaking the curfew. Play Button on loo dee see ee shay mo Òún lòdì si ìsémọ́
Play Button You were speeding. Play Button on saa ray Òún sáré
Play Button The curfew is in effect. Play Button ee shay mo waa Ìsémọ́ wà
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button shay o mo Pay ee shay mo wa? Ṣé o mọ̀ pé ìsémọ́ wa?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button ee taa lay woo nee aa koko yee Ìta l'éwu ní àkokò yì í
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button a maa see eh loo see o doo awoH eh bee eh A ma sìn ẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí ẹ
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button woH aa so fU eh nee Pa ee shay mo nee a go o loo Pa Nwọ́n á sọ fún ẹ nípa ìsémọ́ ní àgọ́ ọlọ́pà
Play Button Turn off the engine. Play Button Pa ee na oo ko Pa iná ọkọ̀
Play Button Get out of your vehicle. Play Button jaa day nee no oo ko reh Jáde nínú ọkọ̀ rẹ
Play Button May I see your ID, please? Play Button jo wo shay mo lay ree ee way ee daa nee mo reh? Jọ̀wọ́ ṣé mo lè rí ìwé ìdánimọ̀ rẹ?
Play Button Where are you going? Play Button ee bo loon loo? Ibo lò n lọ?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button shay o Beh ohn ko ee jaa daa nee? Ṣé o gbé nkan ìjà dání?
Play Button How much money are you carrying? Play Button eh loo nee oo wo tee oo Beh daa nee? Èló ni owó tí o gbé dání?
Play Button Who gave you the money? Play Button taa nee oo fU eh loo wo na? Tani ó fún ẹ l'owó ná à?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button shay oo nee ee bo nee aa beh ee jo ko? Ṣé o ní ìbọn ní abẹ́ ìjóko?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button shay on Beh ohn ko tee oo loo dee so fee Pa mo? Ṣé o n gbé nkan tí ó lòdì s'ófin pamọ́?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button nee to ree oo tee loo dee so fee, aa nee laa tee moo eh Nítorí o ti lòdì s'òfin, a ní láti mú ẹ
Play Button We have to take you to the police station. Play Button a nee laa tee moo eh loo see aa go o loo Paa A ní láti mú ẹ lọ sí àgọ́ ọlọ́ọ̀pà
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button waa teh lay wa nee no oo ko loo see aa go o loo Paa Wà á tẹ̀lé wa nínú ọkọ̀ lọ sí àgọ́ ọlọ́pà
Play Button We detained this man at ___. Play Button a moo aa raa kU rE yee nee ___ A mú arákùnrin yì í ní ___
Play Button He broke the curfew. Play Button o loo dee see ee shay mo Ó lòdì si ìsémọ́
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button shay o lay roH waa loo wo laa tee mo eh nee tee aa raa kU rE yee jeh? Ṣé o lè ràn wá l'ọwọ́ láti mọ ẹni tí arákùnrin yì í jẹ́?
Play Button He was hiding a gun. Play Button on fee ee boH Pa mo Óún fi ìbọn pamọ́
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page