Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button sheh o Bo eh day yee? Ṣẹ́ o gbọ́ èdè yì í?
Play Button We are here to help you. Play Button a waa nee bee laa tee raH eh lo wo A wà níbí láti ràn ẹ́ lọ́wọ́
Play Button I do not understand your language. Play Button mee ko Bo eh day reh Mi kò gbọ́ èdè rẹ
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button ko see eh nee ko ko nee bee tee o lay so eh day yee Kò sí ẹni kankan níbí tí ó lè sọ èdè yì í
Play Button Try to answer my questions with "yes" or "no." Play Button Bee ya jo laa tee da ho ee bay ray mee Peh loo "banee" taa bee "bay ko" Gbìyànjú láti dáhùn ìbéèrè mi pẹ̀lú "bẹ́ẹ̀ni" tàbí "bẹ́ẹ̀kọ́"
Play Button Move your head like this for "yes." Play Button sheh oo ree reh baa yee fU "banee" Ṣe orí rẹ báàyí fún "bẹ́ẹ̀ni"
Play Button Move your head like this for "no." Play Button sheh oo ree reh baa yee fU "bay ko" Ṣe orí rẹ báàyí fún "bẹ́ẹ̀kọ́"
Play Button Do you know where you are? Play Button sheh o mo bee tee o waa? Ṣé o mọ ibi tí o wà?
Play Button Are you thirsty? Play Button sheh ohn Beh ohn Beh eh? Ṣé òùngbẹ ngbẹ ẹ́?
Play Button Are you hungry? Play Button sheh eh bee ohn Pa eh? Ṣé ebi n pa ẹ́?
Play Button Do you need to urinate? Play Button sheh o feh to? Ṣé o fẹ́ tọ̀?
Play Button Do you need to defecate? Play Button sheh o feh yaa Beh? Ṣé o fẹ́ yà'gbẹ́?
Play Button Do you want a cigarette? Play Button sheh o feh see gaa? Ṣé o fẹ́ sìgá?
Play Button I understand. Play Button mo Bo Mo gbọ́
Play Button I do not understand. Play Button mee ko Bo Mi kò gbọ́
Play Button We will try to contact someone from your group. Play Button aa Bee ya jo laa tee ree eh nee ko laa tee eh Beh yE A gbìyànjú láti rí ẹnìkan láti ẹgbẹ́ yín
Play Button Please. Play Button jo wo Jọ̀wọ́
Play Button Thank you. Play Button o sheh O ṣé
Play Button You are welcome. Play Button ko to Peh Kò t'ọ́pẹ́
Play Button Thank you for talking with me. Play Button o sheh tee o baa mee so roo O ṣé tí o bá mi sọ̀rọ̀
Play Button I will talk with you again. Play Button maa aa baa eh so roo see Mà á bá ẹ sọ̀rọ̀ sí i
Play Button Good-bye. Play Button oo daa bo O dà bọ̀
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page