Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Are you having pain? Play Button sheh o nee ee roo raa? Ṣé o ní ìrora?
Play Button Where are you having pain? Play Button ee bo nee o tee nee ee roo raa? Ibo ni o ti n ní ìrora?
Play Button Is the pain here? Play Button sheh ee bee nee ee roo raa no waa? Ṣé ibi ní ìrora ná à wà?
Play Button Does anything make the pain better? Play Button sheh ohn ko ko ohn jeh kee ee roo raa no lo leh? Ṣé nkankan n jẹ́ kí ìrora ná à lọ lẹ̀?
Play Button Does anything make the pain worse? Play Button sheh ohn ko ko ohn jeh kee ee roo raa no lay see? Ṣé nkankan n jẹ́ kí ìrora ná à le si?
Play Button Did the pain start today? Play Button sheh eh nee nee ee roo raa no beh reh? Ṣé èní ni ìrora ná à bẹ̀rẹ̀?
Play Button How many days have you had the pain? Play Button ee jo may lo nee ee roo raa na tee beh reh? Ijọ́ méèló ni ìrora ná à ti bẹ̀rẹ̀?
Play Button Describe the pain on a scale from 1 to 10. Play Button so bee ee roo raa no sheh lay to lo ree ee woH oo ko tee tee day eh waa Sọ bí ìrora ná à ṣe le tó l'órí ìwọ̀n óòkan títídé ẹ́ẹ̀wá
Play Button 10 is the worst possible pain, and 1 is no pain at all. Play Button eh waa fU ee roo raa to lay jo, oo ko nee Pay ko see ee roo raa raa raa Ẹẹ̀wá fún ìrora tó le jù, óòkan ni pé kò sí ìrora rárá
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button no o yee ee ka o wo no so kay Nọ oye ìka ọwọ́ ná à s'ókè
Play Button What is the main problem? Play Button kee nee ee daa moo to lay jo? Kíni ìdàmú tó le jù?
Play Button How long have you had the pain? Play Button ee Baa wo nee ee roo raa no tee beh reh? Ìgbà wo ni ìrora ná à ti bẹ̀rẹ̀?
Play Button Show me where the pain started. Play Button fee ee bee tee ee roo raa no tee beh reh haH mee Fi ibi tí ìrora ná à ti bẹ̀rẹ̀ hàn mí
Play Button Does the pain go to the back? Play Button sheh ee roo raa no lo seh yE? Ṣé ìrora ná à lọ s'ẹ̀hìn?
Play Button Does the pain go to the testicles? Play Button sheh ee roo raa no lo see oo roo Po? Ṣé ìrora ná à lọ sí óró'pọ̀n?
Play Button Does this pain go to the groin? Play Button sheh ee roo raa no lo see ee bee eh Po? Ṣé ìrora ná à lọ sí ibi ẹpọ̀n?
Play Button Is this a sharp pain? Play Button sheh ee roo raa no ohn gU eh gaH? Ṣé ìrora ná à n gún ẹ gan?
Play Button Is this a dull pain? Play Button sheh ee roo raa no ohn gU eh dee eh? Ṣé ìrora ná à n gún ẹ díẹ̀?
Play Button Is this a cramping pain? Play Button sheh ee roo raa no ohn moo eh nee? Ṣé ìrora ná à n mú ẹ ni?
Play Button Is this a constant pain? Play Button sheh ee roo raa no ko fee eh see leh raa raa? Ṣé ìrora ná à kò fi ẹ́ sílẹ̀ rárá?
Play Button Is this an intermittent pain? Play Button sheh ee roo raa no ohn lo, o tU ohn Pa daa? Ṣé ìrora ná à nlọ, ó tún n padà?
Play Button Is this a mild pain? Play Button sheh ee roo raa no ko lay Poo Po? Ṣé ìrora ná à kò le púpò?
Play Button Is this a moderate pain? Play Button sheh ee roo raa no sheh faa raa daa? Ṣé ìrora ná à ṣe faradà?
Play Button Is this a severe pain? Play Button sheh ee roo raa no lay Poo Po gaH? Ṣé ìrora ná à le púpò gan?
Play Button Is this the worst pain you ever had? Play Button sheh ee roo raa to lay jo tee o nee ree laa yee reh ray? Ṣé ìrora tó le jù tí o ní rí l'áyé rẹ rè é?
Play Button Is there anything that relieves the pain symptom? Play Button sheh ohn ko ko ohn jeh kee ee roo raa no lo leh? Ṣé nkankan n jẹ́ kí ìrora ná à lọ lẹ̀?
Play Button Is there anything that worsens the pain symptom? Play Button sheh ohn ko ko ohn jeh kee ee roo raa no lay see? Ṣé nkankan n jẹ́ kí ìrora ná à le si?
Play Button Have you seen a doctor or anyone about this? Play Button sheh o tee ree do kee taa taa bee o nee wo saH nee Pa eh? Ṣé o ti rí dókítà tàbí oníwòsàn nípa ẹ̀?
Play Button What medicines are you taking? Play Button awoH a Bo gee wo nee o ohn loo? Àwọn egbògi wo ni ò n lò?
Play Button Are you experiencing fevers? Play Button sheh o nee ee baa? Ṣé o ní ibà?
Play Button Are you experiencing chills? Play Button sheh o nee o too too? Ṣé o ní òtútù?
Play Button Are you experiencing nausea? Play Button sheh o nee aa yaa rE rE? Ṣé o ní àyà rínrìn?
Play Button Are you experiencing vomiting? Play Button sheh ohn bee? Ṣé o n bì?
Play Button Are you experiencing diarrhea? Play Button sheh ohn yaa Beh shee sha? Ṣé o n yà'gbẹ̀ ṣíṣàn?
Play Button Are you experiencing loss of appetite? Play Button sheh o lay jeh ohn? Ṣé o lè è jẹun?
Play Button Are you experiencing headaches? Play Button sheh o nee o ree fee fo? Ṣé o ní orí fífọ́?
Play Button Are you experiencing visual disturbances? Play Button sheh ohn ree raH? Ṣé o n ríran?
Play Button Are you experiencing numbness or tingling? Play Button sheh aa raa eh ko daa bee Pay o feh roo? Ṣé ara ẹ kò dàbí pé ó fẹ́ rọ?
Play Button Are you experiencing bleeding by mouth or rectum? Play Button sheh eh jeh o yo nee eh no taa bee ee dee eh? Ṣé ẹ̀jẹ̀ ò yọ ní ẹnu tábí ìdí ẹ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page