Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button sheh ee bee ee gU tee mo ohn fee o wo ko yee ohn dU eh? Ṣé ibi igun tí mo n fi ọwọ́ kàn yì í n dùn ẹ́?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button sheh ee bee ee gU meeraH ohn dU eh? Ṣé ibi igun mìíràn n dùn ẹ́?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button ee bee ee gU wo nee ohn dU eh jo? Ibi igun wo ni o n dùn ẹ́ jù?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button sheh ee bee ee sho tee mo ohn fee o wo ko yee ohn dU eh? Ṣé ibi iṣan tí mo n fi ọwọ́ kàn yì í n dùn ẹ́?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button sheh ee bee ee sho meeraH ohn dU eh? Ṣé ibi iṣan mìíràn n dùn ẹ́?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button ee bo nee ee roo raa ee sho no waa? Ibo ni ìrora iṣan ná à wà?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button sheh ee roo raa ee sho no ohn moo eh? Ṣé ìrora iṣan ná à n mú ẹ?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button sheh eh gU gU reh tee ko ree? Ṣé egungun rẹ ti kán rí?
Play Button What bones have you broken? Play Button awoH eh gU gU wo loo tee ko ree? Àwọn egungun wo ló ti kán rí?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button sheh ohn dU eh tee mo baa sheh baa yee? Ṣé ó n dùn ẹ́ tí mo bá ṣe báàyí?
Play Button Do this. Play Button sheh baa yee Ṣe báàyí
Play Button You need an X-ray of your bone. Play Button a nee laa tee ya fo to ee no eh gU gU eh A ní láti ya fọ́tò inú egungun ẹ
Play Button I will examine the X-ray and tell you what I see. Play Button maa shay a baa wo fo to ee no eh gU gU no, maa see so ohn ko tee mo ree fU eh Mà á ṣe àbẹ̀wò fọ́tò inú egungun ná à, mà á sì sọ nkan tí mo rí fún ẹ
Play Button The bone is broken here. Play Button eh gU gU no tee ko Egungun ná à ti kán
Play Button The bone is not broken here. Play Button eh gU gU no ko ko nee bee Egungun ná à kò kán níbí
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button a ma Beh see no pee o pee kee eh gU gU no lay jee no A ma gbe sínu Píopì kí egungun ná à lè jiná
Play Button Do not remove the cast. Play Button maa shay yoo pee o pee no Mà á ṣe yọ Píopì ná à
Play Button Do not get the cast wet. Play Button maa shay jeh kee pee o pee no to to Mà á ṣe jẹ́ kí Píopì ná à tutù
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button a ma fee ohn ko Beh do roo kee o lay jee no A ma fi nkan gbé dúró kí ó lè jiná
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button o lay yoo ohn ko tee a fee Beh eh seh eh do roo kee o lay no aa raa eh O lè yọ nkan tí a fi gbé ẹsẹ̀ ẹ dúró kí o lè nu ara ẹ
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button a ma fee ohn ko tU tU Beh eh seh eh do roo tee o baa no aa raa eh taH A ma fi nkan tuntun gbé ẹsẹ̀ ẹ dúró tí o bá nu ara ẹ tán
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button a ma fee ee rE a tee ee sho moo woH Po kee eh gU gU eh lay jee no A ma fi irin àti ìṣó mú nwọn pọ̀ kí egungun ẹ lè jiná
Play Button We need to take you to the Operating Room to perform an operation on you. Play Button a nee laa tee Beh eh lo see tee aa ta o Poo ray sho no laa tee lo sheh o Poo ray sho no fU eh A ní láti gbé ẹ lọ sí tíátà opuréṣọ̀nù láti lọ ṣe opuréṣọ̀nù fún ẹ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page