Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an intrauterine device (birth control device)? Play Button sheh o fee ohn ko eh to o mo bee bee Pa mo see o no ee no ee lay o mo eh? Ṣé o fi nkan ètò ọmọ bíbí pamọ́ sí ọ̀nà inú ilé ọmọ ẹ?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button sheh o sheh ohn ko o sho laa ee Peh? Ṣé o ṣe nkan oṣù láìpẹ́?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button sheh o ohn lo eh Bo gee fU eh to o mo bee bee? Ṣé o nlo egbògi fún ètò ọmọ bíbí?
Play Button Are you pregnant? Play Button sheh o tee lo yoo? Ṣé o ti l'óyún?
Play Button Could you be pregnant? Play Button sheh bo ya o tee lo yoo? Ṣé bóyá o ti l'óyún?
Play Button When was your last period? Play Button ee Baa wo nee o sheh ohn ko o sho Beh hE? Ìgbà wo ni o ṣe nkan oṣù gbẹ̀hìn?
Play Button How many pregnancies have you had? Play Button o yU may lo nee o tee nee? Oyún méèló ni o ti ní?
Play Button Are you having any vaginal discharge? Play Button sheh o mee ko ko yoo nee no ee dee eh? Ṣé omi kankan yọ nínú ìdí ẹ?
Play Button Are you having vaginal bleeding? Play Button sheh eh jeh ohn yoo nee no ee dee eh? Ṣé ẹ̀jẹ̀ n yọ nínú ìdí ẹ?
Play Button How long have you had vaginal bleeding? Play Button ee Baa wo nee eh jeh tee ohn yoo nee no ee dee eh? Ìgbà wo ni ẹ̀jẹ̀ ti n yọ nínú ìdí ẹ?
Play Button Does the vaginal bleeding come and go? Play Button sheh eh jeh tee o ohn yoo nee no ee dee eh, o ohn wa, o ohn lo? Ṣé ẹ̀jẹ̀ ti ó n yọ nínú ìdí ẹ ó n wá, ó n lọ?
Play Button Is the vaginal bleeding constant? Play Button sheh eh jeh tee o ohn yoo nee no ee dee eh ko daa do roo? Ṣé ẹ̀jẹ̀ ti ó n yọ nínú ìdí ẹ kò dá dúró?
Play Button Do you feel dizzy? Play Button sheh o yee ohn ko eh? Ṣé òyì n kọ́ ẹ?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button o sho may lo nee o tee lo yoo? Oṣù méèló ni o ti l'óyún?
Play Button How many children do you have? Play Button o mo may lo lo nee? Ọmọ méèló lo ní?
Play Button Have you been raped? Play Button sheh woH tee fee ee Pa baa eh sU? Ṣé nwọ́n ti fi ipá bá ẹ sùn?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button a nee laa tee sheh a beh wo reh Peh loo soo roo A ní láti ṣe àbẹ̀wò rẹ pẹ̀lú sùúrù
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button a ma ree wee Pay o roo reh jeh o roo a shee ree A ma ri wípé ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ ọ̀rọ̀ àṣírí
Play Button Does this hurt? Play Button sheh eh yee ohn dU eh? Ṣé èyí n dùn ẹ́?
Play Button Do not push yet. Play Button maa ee tee ee Beh Má ì tí gbin
Play Button Push now. Play Button o yaa Beh Óyá gbin
Play Button Push now as hard as you can. Play Button o yaa Beh daa daa Óyá gbin dáadáa
Play Button The baby is here. Play Button o mo tee deh Ọmọ́ ti dé
Play Button It is a boy. Play Button o kU rE nee Okùnrin ni
Play Button It is a girl. Play Button o bE rE nee Obìnrin ni
Play Button The baby looks healthy. Play Button o mo no nee ee lay raa Ọmọ ná à ní ìlera
Play Button We will take good care of the baby. Play Button a maa to jo o mo no A ma tọ́jú ọmọ ná à
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page