Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button aa raa o mo reh ko daa Ara ọmọ rẹ kòdá
Play Button Your child is hurt. Play Button o mo reh tee sheh sheh Ọmọ rẹ ti ṣ'éṣe
Play Button We need to care for your child. Play Button a nee laa tee to jo o mo reh A ní láti tọ́jú ọmọ rẹ
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button o nee laa tee fee o mo reh see leh Peh loo wa O ní láti fi ọmọ rẹ s'ílẹ̀ pẹ̀lú wa
Play Button You may stay with your child. Play Button o lay do roo tee o mo reh O lè dúró ti ọmọ rẹ
Play Button Let us examine your child in private. Play Button jeh kee a sheh a beh wo o mo reh nee ko roo Jẹ́ kí a ṣe àbẹ̀wò ọmọ rẹ ní kọ̀rọ̀
Play Button Your child will get better soon. Play Button aa raa o mo reh a daa laa ee Peh Ara ọmọ rẹ á dá láìpẹ́
Play Button This medicine will help your child. Play Button eh Bo gee yee a raH o mo reh lo wo Egbògi yì í á ran ọmọ rẹ l'ọ́wọ́
Play Button Did your child eat today? Play Button sheh o mo reh jeh ohn lay nee? Ṣé ọmọ rẹ jẹun l'ènì?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button sheh o mo reh jeh ohn laa no? Ṣé ọmọ rẹ jẹun l'àná?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button sheh o mo reh tee to lay nee? Ṣé ọmọ rẹ ti tọ̀ l'ènì?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button sheh o mo reh tee ya Beh ko ko lay nee? Ṣé ọmọ rẹ ti yà'gbẹ́ kankan l'ènì?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button sheh o mo reh yaa Beh laa no? Ṣé ọmọ rẹ yà'gbẹ́ l'àná?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button sheh o mo reh ohn yaa Beh shee sho? Ṣé ọmọ rẹ n yà'gbẹ̀ ṣíṣàn?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button sheh o mo reh ohn bee? Ṣé ọmọ rẹ n bì?
Play Button Your child looks healthy. Play Button o mo reh nee ee lay raa Ọmọ rẹ ní ìlera
Play Button Your child will be fine. Play Button o mo reh ma nee ee lay raa Ọmọ rẹ ma ní ìlera
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button aa raa o mo reh ko nee daa fU ee Ba Pee Peh Ara ọmọ rẹ kò ní dá fún ìgbà pípẹ́
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button aa ee lay raa yee a maa lo dee eh dee eh, tee tee o mo reh ma fee nee ee lay raa Pa taa Paa taa Àìlera yì í á má a lọ díẹ̀ díẹ̀, títí ọmọ rẹ ma fi ní ìlera pátápátá
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button fU o mo reh nee ohn jeh kay kay ray la aa rE waa kaa tee dee eh Fún ọmọ rẹ ní oúnjẹ kékeré l'àárin wákàtí díẹ̀
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button raH o mo reh lo wo laa tee moo eh yee laa aa rE waa kaa tee dee eh Ran ọmọ rẹ l'ọ́wọ́ láti mu èyí l'àárin wákàtí díẹ̀
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button fU o mo reh nee eh Bo gee yee nee waa kaa tee may rE may rE Fún ọmọ rẹ ní egbògi yì í ní wákàtí mẹ́rin mẹ́rin
Play Button Allow your child to sleep. Play Button jeh kee o mo reh sU Jẹ́kí ọmọ rẹ sùn
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button o nee laa tee sU bee o mo reh tee ohn sU O ní láti sùn bí ọmọ rẹ ti n sùn
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button Beh o mo reh Pa daa waa lo laa Gbé ọmọ rẹ padà wá l'ọ̀la
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button Beh o mo reh Pa daa wa tee o ko baa ree ee yee Pa daa tee tee o laa Gbé ọmọ rẹ padà wá tí o kò bá rí ìyípadà títí ọ̀la
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button a jo ma bo jo to ee lay raa o mo reh A jọ ma bójútó ìlera ọmọ rẹ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page