Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any chest pain or tightness? Play Button sheh o nee ee ro raa aa ya taa bee in ko lee lay? Ṣé o ní ìrora àyà tàbí nkan líle?
Play Button Are you having trouble trying to breathe? Play Button sheh o nee ee daa moo laa tee mee? Ṣé o ní ìdàmú láti mí?
Play Button Do you have chest pain over your entire chest? Play Button sheh o nee ee roo raa nee BoBo aa yaa? Ṣé o ní ìrora ní gbogbo àyà?
Play Button Do you have pain from your chest into your arm? Play Button sheh o nee ee roo raa laa tee aa yaa tee tee deh a Paa? Ṣé o ní ìrora láti àyà títí dé apá?
Play Button Have you had this type of chest pain before? Play Button sheh o tee nee ee roo ee roo raa aa yaa baa yee ree? Ṣé o ti ní irú ìrora àyà báàyí rí?
Play Button Do you feel light-headed with the chest pain? Play Button sheh o jo wee Peh o ree reh foo ya Peh loo ee roo raa aa yaa no? Ṣé ó jọ wípé orí rẹ fúyẹ́ pẹ̀lú ìrora àyà ná à?
Play Button Do you sweat with the chest pain? Play Button sheh o maa ohn laa gU Peh loo ee roo raa aa yaa no? Ṣé ó má a n là'gùn pẹ̀lú ìrora àyà ná à?
Play Button This heart pill may give you a headache. Play Button eh Bo gee oo ko yee lay fa o ree fee fo fU eh Egbògi ọkàn yì í lè fa orí fífọ́ fún ẹ
Play Button This will go under your tongue. Play Button eh lay yee aa lo see a beh a hoH eh Eléèyí á lọ sí abẹ ahọn ẹ
Play Button Chew this and swallow it. Play Button jeh eh yee, kee o see Beh mee Jẹ èyí, kí o sì gbemì
Play Button Let us take care of you. Play Button jeh kee a to jo eh Jẹ́kí a tọ́jú ẹ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page