Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button shee oo jo eh Ṣí ojú ẹ
Play Button Close your eyes. Play Button dee oo jo eh Dí ojú ẹ
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button sheh o nee ee roo raa nee oo jo eh? Ṣé o ní ìrora ní ojú ẹ?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button sheh o maa ohn wo jee gee oo jo? Ṣé o má a n wọ jígí ojú?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button sheh o maa ohn wo kon taa tee see oo jo? Ṣé o má a n wọ kọ́ntàtì sí ojú?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button sheh o maa ohn fee oo jo may jay gee ree raH daa daa? Ṣé o má a n fi ojú méjèjí ríran dáadáa?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button oo jo wo nee ee daa moo tUtU waa? Ojú wo ni ìdàmú tuntun wà?
Play Button Do you see my fingers? Play Button sheh o ree awoH o mo ee ka mee? Ṣé o rí àwọn ọmọ ìka mí?
Play Button Are they clear? Play Button sheh o ree woH daa daa? Ṣé o rí nwọn dáadáa?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button o mo ee ka mee may lo lo ree baa yee? Ọmọ ìka mí méèló lo rí báàyí?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button mo ma fee kee nee yee wo ee no oo jo eh Mo ma fi kiní yì í wo inú ojú ẹ
Play Button Keep your head still. Play Button Beh o ree reh do roo Gbé orí rẹ dúró
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button wo ee wa jo eh kee o see do jo ko ohn ko ko Wo iwájú ẹ, kí o sì dojúkọ nkan kan
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button bee mo tee ohn wo ee no oo jo eh, see do jo ko ohn ko no Bí mo ti n wo inú ojú ẹ, sì dojúkọ nkan ná à
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button mo ma fee eh Bo gee o lo mee see ee no oo jo eh Mo ma fi egbògi olómi sí inú ojú ẹ
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button mo ma feh a feh feh see ee no oo jo eh Mo ma fẹ́ afẹ́fẹ́ sí inú ojú ẹ
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button do roo shee shee tee tee mo ma fee yoo ee doo tee nee no oo jo eh Dúró ṣinṣin títí mo ma fi yọ ìdọ̀tí nínú ojú ẹ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page