Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Can I do anything to help you? Play Button sheh mo lay sheh ohn ko laa tee raH eh lo wo? Ṣé mo lè ṣe nkan láti ràn ẹ́ lọ́wọ́?
Play Button Come with me. Play Button teh lay mee Tẹ̀lé mi
Play Button I will try not to hurt you. Play Button mo ma Bee yaH jo laa tee maa sheh eh lay sheh Mo ma gbìyànjú láti má ṣe ẹ́ léṣe
Play Button I am going to lift you. Play Button mo ma Beh eh Mo ma gbé ẹ
Play Button I am going to put a needle in your arm to give you medication. Play Button mo ma gU eh nee a beh reh Mo ma gún ẹ ní abẹ́rẹ́
Play Button I am sorry I hurt you. Play Button maa bee no Pay o ohn dU eh Má à bínú pé ó n dùn ẹ́
Play Button I must adjust the tube in your chest. Play Button mo nee laa tee sheh Pa ee poo tee o waa laa yaa eh Mo ní láti ṣe páìpù tí ó wà l'àyà ẹ
Play Button I must change your dressings. Play Button mo nee laa tee Paa roo baan day jee eh Mo ní láti pàrọ̀ bándèjì ẹ
Play Button I must cut your hair. Play Button mo nee laa tee geh rU eh Mo ní láti gé'run ẹ
Play Button I must give you a shave. Play Button mo nee laa tee faa rU Bo eh Mo ní láti fá'rùgbọ̀n ẹ
Play Button I must give you a suppository into your rectum. Play Button mo nee laa tee fee eh Bo gee see ee no ee dee eh Mo ní láti fi egbògi sí inú ìdí ẹ
Play Button I must give you an injection with a needle. Play Button mo nee laa tee gU eh nee a beh reh Mo ní láti gún ẹ ní abẹ́rẹ́
Play Button I must make your bed. Play Button mo nee laa tee to jo ee boo sU eh Mo ní láti tọ́jú ibùsùn ẹ
Play Button I must wash your hair. Play Button mo nee laa tee fo ee rU eh Mo ní láti fọ irun ẹ
Play Button I will help you dress. Play Button mo ma moo raa fU eh Mo ma múra fún ẹ
Play Button I will help you undress. Play Button mo ma bo raa fU eh Mo ma bọ́ra fún ẹ
Play Button Put the gown on. Play Button moo a sho yeh see leh Mú aṣo yẹn sílè
Play Button Put your arms around my shoulders. Play Button fee o wo reh ko mee lo rU Fi ọwọ́ rẹ kọ́ mi l'ọ́rùn
Play Button This medicine will take the pain away. Play Button eh Bo gee yee ma jeh kee ee ro raa no lo Egbògi yì í má a jẹ́kí ìrora ná à lọ
Play Button This will help you feel better. Play Button eh lay yee a jeh kee aa raa reh daa Eléèyí á jẹ́kí ara rẹ dá
Play Button Would you like more? Play Button sheh o feh see? Ṣé o fẹ́ si?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page