Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Be quiet. Play Button daa keh Dákẹ́
Play Button Come with me. Play Button teh lay mee Tẹ̀lémi
Play Button Describe it with gestures. Play Button fee o wo sheh aa Pay jo weh Fi ọwọ́ ṣe àpèjúwe
Play Button Do not get excited. Play Button maa Bo Mà á gbọ̀n
Play Button Do what I ask. Play Button sheh ohn tee mo baa bay ray Ṣe ohun tí mo bá béèrè
Play Button Do you mean "no"? Play Button sheh "bay ko" nee o feh so? Ṣe "bẹ́ẹ̀kọ́" ni o fẹ́ sọ?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button sheh "banee" nee o feh so? Ṣe "bẹ́ẹ̀ni" ni o fẹ́ sọ?
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button no o yee ee ka o wo no so kay Nọ oye ìka ọwọ́ ná à s'ókè
Play Button I will get an interpreter. Play Button maa aa waa o loo to mo Mà á wá olùtúmọ̀
Play Button Is this it? Play Button sheh ohn nee yee? Ṣé òhun nì yì í?
Play Button No. Play Button oh tee Ótì
Play Button Point to it. Play Button no o wo see Nọ ọwọ́ sí i
Play Button Relax. Play Button faa raa baa leh Fara balẹ̀
Play Button Show me. Play Button fee haH mee Fi hàn mí
Play Button Squeeze my hand once for "yes." Play Button fU o wo mee leh ko fU "banee" Fún ọwọ́ mi l'ẹ̀kan fún "bẹ́ẹ̀ni"
Play Button Squeeze my hand twice for "no." Play Button fU o wo mee leh may jee fU "bay ko" Fún ọwọ́ mi l'ẹ̀mejì fún "bẹ́ẹ̀kọ́"
Play Button Write your answer here. Play Button ko eh see reh see bee Kọ èsì rẹ s'íbí
Play Button Yes. Play Button banee Bẹ́ẹ̀ni
Play Button I know first aid. Play Button mo mo eh to ee to jo Paa jaa wee ree Mo mọ ètò ìtọ́jú pàjáwìrì
Play Button Don't move. Play Button gaH see beh Gan sí 'bẹ́
Play Button We need to move you. Play Button a nee laa tee Beh eh A ní láti gbé ẹ
Play Button I need to clean your wounds. Play Button mo nee laa tee way eh Bo eh Mo ní láti wẹ egbò ẹ
Play Button I am here to help you. Play Button mo waa laa tee raH eh lo wo Mo wá láti ràn ẹ l'ọ́wọ́
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page