Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any of the following problems? Play Button sheh o nee ee ko nee no awoH ee daa moo yee? Ṣe o ní ìkan nínú àwọn ìdàmú yì í?
Play Button Abdominal pain Play Button ee no ree rU Inú rírun
Play Button Back pain Play Button eh yE ree roo Ẹyìn ríro
Play Button Bleeding from anywhere Play Button sheh jeh nee bee kee bee Ṣ'ẹ̀jẹ̀ níbikíbi
Play Button Bloody sputum Play Button keh leh beh eh leh jeh Kẹ̀lẹ̀bẹ̀ ẹlẹ́jẹ̀
Play Button Bloody stools Play Button ee Beh eh leh jeh Ìgbẹ́ ẹlẹ́jẹ̀
Play Button Chest pain Play Button aa ya ree roo Orígun ríro
Play Button Chills Play Button o to to Òtútù
Play Button Confusion inside your head Play Button o ree eh daa roo Orí ẹ dàrú
Play Button Cough Play Button ee ko Ikọ́
Play Button Cramps Play Button ee no mee moo Inú mímú
Play Button Dark urine Play Button ee to do do Ìtọ̀ dúdú
Play Button Diarrhea Play Button ee Beh shee sho Ìgbẹ́ ṣíṣàn
Play Button Ear pain Play Button eh tee ree roo Etí ríro
Play Button Fever Play Button ee baa Ibà
Play Button Headache Play Button o ree fee fo Orí fífọ́
Play Button Hemorrhoids Play Button jeh dee jeh dee Jẹ̀díjẹ̀dí
Play Button Infection Play Button ko aa rU Kó àrùn
Play Button Insect bite Play Button tee ko ko roo geh jeh Tí Kòkòrò gé jẹ
Play Button Itching Play Button aa raa yee yU Ara yíyún
Play Button Joint pain Play Button o ree gU ree roo Orígun ríro
Play Button Loss of consciousness Play Button daakoo Dákú
Play Button Menstrual cramps Play Button ee no mee moo nee too ree in ko oo sho Inú mímú nítorí nkan oṣù
Play Button Muscle pains Play Button aa raa ree roo Ara ríro
Play Button Nausea Play Button aa yaa rE rE Àyà rírìn
Play Button Rash Play Button eh laa Èélá
Play Button Throat pain Play Button o no fU dee dU Ọnàfun dídùn
Play Button Tooth pain Play Button eh yE ree roo Eyín ríro
Play Button Yellow eyes Play Button oo jo ya loo Ojú yẹ́lò
Play Button Vaginal bleeding Play Button eh jeh yee yoo nee no ee dee Ẹjẹ̀ yíyọ nínú ìdí
Play Button Voices inside your head Play Button o ree eh ohn daa roo Orí ẹ n dàrú
Play Button Vomiting Play Button eh bee Èébì
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page