Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You are badly hurt. Play Button o tee sheh sheh gaH O ti ṣèṣe gan
Play Button You are very sick. Play Button aa raa reh ko yaa gaH Ara rẹ kò yá gan
Play Button We need to take you to surgery. Play Button a nee laa tee Beh eh lo fU ee sheh a beh A ní láti gbé ẹ lọ fún iṣé abẹ
Play Button We need to remove this. Play Button a nee laa tee yoo eh yee koo roo A ní láti yọ èyí kúrò
Play Button We need to repair this. Play Button a nee laa tee tU eh yee sheh A ní láti tún èyí ṣe
Play Button If we do not operate, you may die. Play Button tee a ko baa sheh o Poo ray sho no, o lay ko Tí a kò bá ṣe opuréṣọ̀nù, o lè kú
Play Button If we do not operate, you may lose this. Play Button tee a ko baa sheh o Poo ray sho no, woH maa geh eh yee nee Tí a kò bá ṣe opuréṣọ̀nù, nwọ́n ma gé èyí ni
Play Button The operation is dangerous, but it is the only way to help you. Play Button o Poo ray sho noo yee lay woo, sho Bo ohn nee ko nee aa lay fee raH eh lo wo Opuréṣọ̀nù yì í l'éwu,ṣùgbọ́n òhun nìkan ni a lè fi ràn ẹ́ lọ́wọ́
Play Button Do you understand that you need this surgery? Play Button sheh o yee eh Pay ohn lo see a beh a beh? Ṣé o yé ẹ pé ò n lọ sí abẹ́ abẹ?
Play Button We will operate very carefully. Play Button aa maa fee so roo sheh o Poo ray sho no fU eh A ma fi sùúrù ṣe opuréṣọ̀nù fún ẹ
Play Button We want your permission before we operate on you. Play Button fU wa nee a yee laa tee sheh o Poo ray sho no fU eh Fún wa ní àyè láti ṣe opuréṣọ̀nù fún ẹ
Play Button May we operate on you? Play Button sheh a lay sheh o Poo ray sho no fU eh? Ṣé a lè ṣe opuréṣọ̀nù fún ẹ?
Play Button We will begin the operation as soon as we can. Play Button a maa bay reh o Poo ray sho no laa ee Peh A ma bẹ̀rẹ̀ opuréṣọ̀nù láìpẹ́
Play Button This medicine will make you sleep. Play Button eh Bo gee yee aa jeh ko so Egbògi yì í á jẹ́ ko sún
Play Button Have you had any surgeries? Play Button sheh woH tee sheh ee sheh a beh fU eh ree? Ṣé nwọ́n ti ṣe iṣé abẹ fún ẹ rí?
Play Button Do you have any allergies, especially to medications? Play Button sheh awoH eh Bo gee ko waa tee ko baa eh laa raa moo? Ṣé àwọn egbògi kan wà tí kò bá ẹ l'ára mu?
Play Button Do you have high blood pressure/diabetes or blood sugar control problems? Play Button sheh o nee ee daa moo eh jeh Boo Bo no / da ya bee tee see taa bee sho ga Poo Po jo nee no eh jeh? Ṣé o ní ìdàmú ẹ̀jẹ̀ gbúgbóná / dayabítìsì tàbí ṣúgà púpọ̀jù nínú ẹ̀jẹ̀?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page