Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button eh lay yee aa raH eh lo wo Eléèyí á ràn ẹ́ lọ́wọ́
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button mo maa gU eh laa beh reh nee bee Mo ma gún ẹ l'abẹ́rẹ́ níbí
Play Button We need to give you fluid. Play Button a nee laa tee fU eh nee o mee aa raa A ní láti fún ẹ ní omi ara
Play Button We need to give you blood. Play Button a nee laa tee fU eh nee eh jeh A ní láti fún ẹ ní ẹ̀jẹ̀
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button mo nee laa tee fee pa ee poo yee see o fU eh Mo ní láti fi páìpù yì í sí ọ̀fun ẹ
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button paa ee poo yee aa raH eh lo wo laa tee mee daa daa Páìpù yì í á ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti mí daada
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button paa ee poo yee lay maa deh roo Páìpù yì í lè má dẹrùn
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button mo nee laa tee moo paa ee poo yee Ba ee moo eh lo see ee kU Mo ní láti mú páìpù yì í gba imú ẹ lọ sí ikùn
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button o nee laa tee Beh mee tee ohn baa tee ohn moo paa ee poo yee see ee moo eh O ní láti gbémì tí n bá ti n mú páìpù yì í sí imú ẹ
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button moo eh yee kee ohn fee so roo moo paa ee poo yee see ee moo eh Mu èyí ki n fi sùúrù mú páìpù yì í sí imú ẹ
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button paa ee poo yee a Bo o mee koo roo nee kU eh Páìpù yì í á gbọ́n omi kúrò ní'kùn ẹ
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button mo tee fee paa ee poo kay kay ray see o roo eh laa tee fU eh nee o mee Mo ti fi páìpù kékeré sí ọrùn ẹ láti fún ẹ ní omi
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button mo nee laa tee fee paa ee poo see aa yaa eh Mo ní láti fi páìpù sí àyà ẹ
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button a baa reh yee maa jeh kee a feh feh raa yee Ba jaa day Abẹ́rẹ́ yì í ma jẹ́ kí afẹ́fẹ́ r'áyè gbà jáde
Play Button This will help your burns. Play Button eh lay yee aa raH eh lo wo fU aa raa reh tee o jo Eléèyí á ràn ẹ́ lọ́wọ́ fún ara rẹ tí ó jó
Play Button I need to cut your skin. Play Button mo nee laa tee laa aa raa eh Mo ní láti la ara ẹ
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button a nee laa tee dee eh moo fU ee daa bo bo A ní láti dì ẹ́ mú fún ìdábòbò
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button ka mee kaa lee tee jo eh Kẹ́míkàlì ti jó ẹ
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button a nee laa tee fo awoH ka mee kaa lee koo roo laa raa eh A ní láti fọ àwọn kẹ́míkàlì kúrò l'ára ẹ
Play Button You will need to be completely washed. Play Button a nee laa tee weh eh mo daa daa A ní láti wẹ̀ ẹ́ mọ́ dáada
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button dee baan day jee yee moo kee o see fee a Baa raa teh mo leh Di bándèjì yì í mú, kí o sì fi agbára tẹ̀ ẹ́ mọ́'lẹ̀
Play Button I need to splint your arm. Play Button mo nee laa tee fee ohn ko Beh o wo eh do roo Mo ní láti fi nkan gbé ọwọ́ ẹ dúró
Play Button I need to splint your leg. Play Button mo nee laa tee fee ohn ko Beh eh seh eh do roo Mo ní láti fi nkan gbé ẹsẹ̀ ẹ dúró
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button mo nee laa tee fee ee gee haa kee eh jeh lay daa Mo ní láti fi igi há a kí ẹ̀jẹ̀ lè dá
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page