Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Have you urinated today? Play Button sheh o tee to lay nee? Ṣé o ti tọ̀ l'èní?
Play Button Does your bladder feel full? Play Button sheh aBay in to eh daa bee o tee kU? Ṣé agbèntọ̀ ẹ dàbí ó ti kún?
Play Button Do you have problems starting to urinate? Play Button sheh o nee ee daa moo laa tee to? Ṣé ó ní ìdàmú láti tọ̀?
Play Button Do you have an urge to urinate but are unable to pass urine? Play Button sheh o feh to, sho Bo o lay to? Ṣé o fẹ́ tọ̀, sùgbọ́n ò lè tọ̀?
Play Button Do you have any pain with urination? Play Button sheh o nee ee roo raa tee o baa ohn to? Ṣé o ní ìrora tí o bá n tọ̀?
Play Button Urinate into this container. Play Button to see ee no a go lo yee Tọ̀ sí inú agolo yì í
Play Button You need a tube in your bladder. Play Button a nee laa tee fee paa ee poo see aBay ohn to eh A ní láti fi páìpù sí agbèntọ̀ ẹ
Play Button I am going to insert a tube into your bladder to drain urine. Play Button mo maa fee paa ee poo see aBay ohn to eh laa tee Bo ee to Mo ma fi páìpù sí agbèntọ̀ ẹ láti gbọ́n ìtọ̀
Play Button This tube will empty the urine from your bladder. Play Button paa ee poo yee a Bo BoBo ee to ee no aBay ohn to eh koo roo Páìpù yì í á gbọ́n gbogbo ìtọ̀ inú agbèntọ̀ ẹ kúrò
Play Button This tube will feel uncomfortable in you. Play Button paa ee poo yee ko nee deh roo nee no eh Páìpù yì í kò ní dẹrùn nínú ẹ
Play Button Do not touch this tube. Play Button maa fo wo ko paa ee poo yee Má f'ọwọ́ kan páìpù yì í
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page