Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is the captain? Play Button ee bo nee oo loo ree oo ko o jo o mee waa? Ibo ni olérí ọkọ̀ ojú omi wà?
Play Button Where are the weapons? Play Button ee bo nee awoH ohn ee jaa waa? Ibo ni àwọn oun ìjà wà?
Play Button Where is the control room? Play Button ee bo nee yaa raa ee daa ree oo ko waa? Ibo ni yàrá ìdarí ọkọ̀ wà?
Play Button Where is the manifest? Play Button ee bo nee ee way eh ree eh roo aa tee eh roo oo ko waa? Ibo ni ìwé ẹ̀rí èrò àti ẹrù ọkọ̀ wà?
Play Button How many men are on this ship? Play Button oo kU rE may loo nee oo waa nee no oo ko o jo o mee yee? Ọkùnrin méèlé ni é wà nínú ọkọ̀ ojú omi yì í?
Play Button Maintain the speed at 5 knots! Play Button maa saa ree jo oo wo maa rU loo! Má sáré ju ọwọ́ máàrún lọ!
Play Button Go 180 degrees now! Play Button yaa see ee gU dee gee ree oo go saH nee see see yee! Yà sí igun dìgírì ọgọ́sán nísisìnyí!
Play Button What is the cargo? Play Button kee nee eh roo no? Kíni ẹrù ná à?
Play Button Where is the main office? Play Button ee bo nee ee bee ee sheh ohn laa waa? Ibo ni ibi iṣẹ́ nlá wà?
Play Button Where is the port? Play Button ee bo nee ee boo do oo ko waa? Ibo ni ibùdé ọkọ̀ wà?
Play Button Stop the engines! Play Button Paa awoH en jin nee! Pa àwọn ẹ́njìnì!
Play Button Muster the crew! Play Button Pay awoH oo shee sheh oo ko jo! Pe àwọn òṣìṣẹ́ ọkọ̀ jọ!
Play Button Give me the navy chart. Play Button fU mee nee ee way aa wo raH tee oo mo o gU oo ree oo mee Fún mi ní ìwé àwòrán ti ọmọ ogun orí omi
Play Button Give me the ship's logs. Play Button fU mee nee ee way ee rE aa jo oo ko o jo o mee Fún mi ní ìwé ìrìnàjò ọkọ̀ ojú omi
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page