Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button shay o lay so o yE bo? Ṣé o lè sọ òyìnbò?
Play Button Do you have ___? Play Button shay o nee ___? Ṣé o ní___?
Play Button Where are the weapons? Play Button ee bo nee awoH ohn ee jaa waa? Ibo ní àwọn oun ìjà wà?
Play Button Do you have weapons of mass destruction? Play Button shay o nee awoH ohn ee jaa tee oo Paa oo Po loo Po eh nee yaH? Ṣé o ní àwọn oun ìjà tí é pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn?
Play Button Do you have ammunition? Play Button shay o nee awoH oo taa eboH? Ṣé o ní àwọn ọta ìbọn?
Play Button How many others? Play Button awoH may lo nee? Àwọn méèlé ni?
Play Button Do you have water? Play Button shay o nee o mee? Ṣé o ní omi?
Play Button Where is the hide out? Play Button ee bo nee woH saa see? Ibo ni nwọ́n sá sí?
Play Button What is your job? Play Button kee nee ee sheh eh? Kíni iṣẹ́ ẹ?
Play Button Where are the POWs? Play Button awoH eh leh woH o gU daa? Àwọn ẹlẹ́wọ̀n oogun dà?
Play Button To which cell do you belong? Play Button yaa raa awoH wo nee o waa? Yàrá ẹ̀wọ̀n wo ni o wà?
Play Button Do you have an ID card? Play Button shay o nee ee way ee daa nee mo? Ṣé o ní ìwé ìdánimọ̀?
Play Button Who are you? Play Button taa nee eh? Tani ẹ́?
Play Button Who is the leader? Play Button taa nee o loo ree? Tani olérí?
Play Button Who is the captain? Play Button taa nee o loo ree oo ko o jo o mee? Tani olérí ọkọ̀ ojú omi?
Play Button Who is in charge? Play Button taa nee oo gaa? Tani ọ̀gá?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page